Via eViolin kunt u als lid deelnemen aan een aantal werkgroepen.

Deelname aan de werkgroepen (WG’s) is alleen voor Full members en zijn allemaal remote.

eViolin heeft de volgende werkgroepen:

Operationeel overleg

In het Operationeel Overleg wordt alles besproken wat de dagelijkse operatie betreft. Zoals support issues van EV rijders, issues die mis gaan met uitwisseling van Charge Data Records (CDRs), etc. Kortom alles wat niet goed gaat of beter kan bij uitwisseling van informatie tussen Service Providers en Charge Point Operators en hoe we dienstverlening naar EV rijders kunnen verbeteren.

Dit overleg komt ongeveer 1 x per 8 weken bij elkaar.

Home Charging Compensation

Deze werkgroep doet onderzoek naar en geeft advies over hoe om te gaan met thuislaadvergoedingen: vergoeding van de kosten van laden thuis, door de werkgever. Deze werkgroep komt 1 x per maand bij elkaar.

POI Data

De POI data WG kijkt hoe we in de praktijk het beste kunnen omgaan met statische en dynamische laadpaal data. Zoals zichtbaarheid wie de echte Operator is, onderscheid in navigatie systemen voor laadpalen met restricties, delen van data naar Nationaal Access Point, etc. Deze werkgroep komt 1 x per maand bij elkaar.

Security

De WG Security onderzoekt hoe we concrete stappen kunnen zetten om de keten van laadinfrastructuur en het laden zelf veiliger kunnen maken. De resultaten worden in concrete pilots getest en bij succes verder uitgerold onder de eViolin leden. De WG Security werkt samen met internationale werkgroepen. De werkgroep wordt ondersteund door Harm van den Brink. Deze werkgroep komt 1 x per maand bij elkaar.

Privacy

Privacy is belangrijk, maar wordt in de EV wereld nog vaak onderschat. Deze WG kijkt naar alle privacy aspecten in de waardeketen en komt bijvoorbeeld met advies welke rollen partijen naar elkaar hebben op dit gebied en hoe dat in (roaming) contracten goed kan worden geborgd. Zo zorgen we ervoor dat met de persoonlijke data van de EV rijder goed wordt omgegaan. Deze werkgroep komt 1 x per maand bij elkaar.