Via eViolin kunt u als lid deelnemen aan een aantal werkgroepen.

Deelname aan de werkgroepen (WG’s) is alleen voor Full members.

eViolin heeft de volgende werkgroepen:

Operationeel overleg

In het Operationeel Overleg wordt alles besproken wat de dagelijkse operatie betreft. Zoals support issues van EV rijders, issues die mis gaan met uitwisseling van Charge Data Records (CDRs), etc. Kortom alles wat niet goed gaat of beter kan bij uitwisseling van informatie tussen Service Providers en Charge Point Operators en hoe we dienstverlening naar EV rijders kunnen verbeteren.

Dit overleg komt ongeveer 1 x per 8 weken bij elkaar.

Home Charging Compensation

 

POI Data

 

Security

De WG Security onderzoekt hoe we concrete stappen kunnen zetten om de keten van laadinfrastructuur en het laden zelf veiliger kunnen maken. De resultaten worden in concrete pilots getest en bij succes verder uitgerold onder de eViolin leden. De WG Security werkt samen met internationale werkgroepen. De werkgroep wordt ondersteund door Harm van den Brink.

 

Privacy