Via eViolin kunt u als lid deelnemen aan een aantal werkgroepen.

Deelname aan de werkgroepen (WG’s) is alleen voor Full members.

eViolin heeft de volgende werkgroepen:

Operationeel overleg

In het Operationeel Overleg wordt alles besproken wat de dagelijkse operatie betreft. Zoals support issues van EV rijders, issues die mis gaan met uitwisseling van Charge Data Records (CDRs), etc. Kortom alles wat niet goed gaat of beter kan bij uitwisseling van informatie tussen Service Providers en Charge Point Operators en hoe we dienstverlening naar EV rijders kunnen verbeteren.

Dit overleg komt ongeveer 1 x per 6 weken bij elkaar.

International roaming & taks

Deze werkgroep doet onderzoek naar wie waar en hoe belasting moet betalen bij laden over de grens. Welke mogelijkheden zijn er, wat mag er, welke informatie heeft een EV rijder nodig. Hierbij zitten internationale specialisten van eViolin leden aan tafel om hierover een gezamenlijk standpunt in te kunnen nemen. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de verschillende belastingautoriteiten in de landen van de EU, waarmee we hopen dat iedereen – van belastingdienst tot dienstverlener – weet hoe de belasting regels werken.

Prijstransparantie

Prijstransparantie is het zorgen dat de EV rijder een begrijpelijke en controleerbare prijs kan zien van het laden van een elektrische auto. Vooraf moet de EV rijder dit kunnen zien en begrijpen en achteraf moet de EV rijder dit kunnen controleren.

Security

De WG Security onderzoekt hoe we concrete stappen kunnen zetten om de keten van laadinfrastructuur en het laden zelf veiliger kunnen maken. De resultaten worden in concrete pilots getest en bij succes verder uitgerold onder de eViolin leden. De WG Security werkt samen met internationale werkgroepen van o.a eMI3. De werkgroep heeft als voorzitter: Eric van Voorden ondersteund door Harm van den Brink.