Organisaties die de Nederlandse markt betreden als Laaddienstverlener of Laadpuntexploitant kunnen lid worden van eViolin. De laadpuntexploitant biedt een netwerk van publiektoegankelijke laadpunten aan Laaddienstverleners. De Laaddienstverlener maakt afspraken met verschillende exploitanten om elektrisch rijders toegang te geven tot deze punten middels een oplaadpas of app. Ieder lid van van eViolin vervult één of beide rollen op de Nederlandse markt.

Voordelen van het lidmaatschap

  • De vereniging beheert een set van afspraken om standaardisatie van interoperabiliteit in de markt te borgen.
  • Binnen de vereniging kunnen leden initiatieven opzetten om verdere ontwikkeling van interoperabiliteit te realiseren.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een kandidaat lid moet voldoen:

  • Kandidaat moet één of beide marktrollen vervullen of de ambitie hebben dit binnen een half jaar na lidmaatschap te starten
  • Kandidaat moet ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel in Nederland
  • Kandidaat moet akkoord gaan met de Statuten van de vereniging (zie aanmeldingsformulier)
  • Kandidaat moet akkoord gaan met de Minimale Set van Afspraken (zie aanmeldingsformulier)

Aanmeldprocedure

De procedure voor aanmelding is er op gericht om het kandidaat lid goed te informeren over de geldende voorwaarden en gaat als volgt:

  • Na het opsturen van een volledig aanmeldformulier vindt een korte kennismaking plaats met een aantal bestuursleden.
  • Nadat het bestuur akkoord is met de aanmelding worden andere leden en de kandidaat geïnformeerd over toetreding.

Lidmaatschapsgeld 2023

  • Full member: € 4.500,00
  • Associate member: € 1.000,00

Lid worden

Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden door het volgende formulier op te sturen naar secretariat@eviolin.nl

Download Application form eViolin 2023