eViolin is door laadpuntexploitanten en laaddienstverleners opgericht met het doel om algemene toegankelijkheid van laadpunten in commerciële en technische zin mogelijk te maken in de publiek toegankelijke ruimte. De Elektrische Vervoersmarkt groeit en de laadinfrastructuur zal zich de komende jaren volop moeten blijven ontwikkelen om deze groei te faciliteren. Om deze ontwikkeling te ondersteunen worden er binnen de vereniging afspraken gemaakt om de technische aspecten van interoperabiliteit te standaardiseren. Hiermee probeert de vereniging de totale systeemkosten laag te houden. Op deze manier blijft de markt toegankelijk voor nieuwe toetreders en komen er geen onnodige kosten ten laste van de elektrisch rijder.

Toekomst

eViolin streeft naar simpele afspraken en transparantie en erkent dat beginnende markten nooit uit zichzelf eenvoudig zijn. Elektrisch rijden is een nieuwe maatschappelijke ontwikkeling die gelijkenissen vertoont met de introductie van Internet en Mobiele Telefonie: verschillende aanbieders, volop technologische ontwikkelingen en een nieuw speelveld. Met eViolin is er een platform waar doeltreffend overleg plaatsvindt. Alle leden hebben zich met het lidmaatschap bereid verklaard om dit overleg te voeren en besluiten na te leven. Laadpuntexploitanten en Laaddienstverleners regelen via eViolin dat berijders van elektrische auto’s voor hun eigen Laaddienstverlener kunnen kiezen en toch op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland kunnen laden.

Huidig bestuur

Jacco van der Burg (Last Mile Solutions) – Voorzitter

Roland Zwarteveen (EVBox) – Penningmeester

Benoit Criel (Optimile) – Bestuurslid

Michele Peruzzi (GreenFlux) – Bestuurslid

David Hanke (Chargepoint) – Bestuurslid