Dit Privacybeleid is van toepassing op alle bedrijfs- en persoonsgegevens die eViolin verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van eViolin of om andere redenen bedrijfs- en/of persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is:
eViolin, Zeemansstraat 11 te Rotterdam, KvK: 56442858.
De functionaris belast met de ledenadministratie is de secretaris van het bestuur en eventueel door bestuur aangestelde organisatie voor het voeren van de ledenadministratie.

2. Welke gegevens verwerkt eViolin en voor welk doel

2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Bedrijfsnaam
  • Gegevens contactpersoon
  • Adresgegevens en eventueel postadres
  • Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), website(s)

2.2 eViolin verwerkt de in sub 2.1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzeggen daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u gekregen informatie.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van eViolin.
  • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3 Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen van eViolin.

E-mail berichtgeving
eViolin gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mailnieuwsbrief met informatie, activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van eViolin. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen

eViolin verwerkt en bewaart uw gegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via de ledenadministratie van eViolin kunt u een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. eViolin zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

4.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop eViolin uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (secretariat@eviolin.nl)

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.