Werkgroep Security gestart

Op 5 november 2019 is de Werkgroep Security van start gegaan met een eerste bijeenkomst om de scoping scherper te krijgen. De Werkgroep staat onder leiding van Eric van Voorden (Last Mile Solutions) met support van Harm van replica horloges den Brink (ElaadNL). Tevens zitten erbij: GreenFlux, Chargepoint, TravelCard, Allego en EV Box.

Er wordt gekeken naar de hele keten van EV. Behalve onderzoek en maatregelen die voorgesteld worden, is het ook de bedoeling dat ze getest worden in pilots om daarna verder uit te rollen bij de leden van eViolin

Indien je als Full member hieraan mee wilt doen, dan graag een bericht aan: secretariat@eviolin.nl